Rádio Prostor

Rádio Prostor je informační médium, přináší aktuální informace ze světa peněz, politiky a společnosti. Sleduje dění jak u nás, tak v zahraničí. Každý den nové informace, fakta, názory, osobnosti, životní styl - bez dogmat, předsudků a klišé. Jednoduše, věcně a s nadhledem. Vedle češtiny slyšíte i angličtinu v rámci převzatého vysílání BBC World Service.

Kontakt: