Rádio ZET

Rádio ZET je informační médium, jehož součástí je vysílání studia ZET, webový portál ZET, ale například i vysílání BBC World Service. České vysílání ze studia ZET probíhá denně v časech mezi 8. – 11. a 13. – 16. hodinou na rádiu BBC a celodenně na portálu www.zet.cz. Obsahem je zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava, v rámci čtyř základních tematických okruhů – byznysu, vědy, kultury a společnosti. Program rádia je postaven na zpravodajském proudu (tzv. rolling news) v dopoledním a odpoledním prime time, v jiných částech dne jsou zařazovány různé talk show nebo diskusní pořady s hosty a posluchači a další programové prvky. RRM nabízí ve vysílání rádiu BBC v rámci Studia ZET několik reklamních formátů, kromě klasického spotu a klasických bannerů ve standardních reklamních formátech i speciální formáty, které jsou součástí jednotlivých programových bloků a portálových sekcí anebo např. koprodukční spolupráci či partnerství a sponzoring zajímavých relací.

Kontakt: