Rádio 7

Rádio 7, cieľom satelitného kresťanského rozhlasového vysielania prostredníctvom Rádia 7 je služba pre Cirkev veriacich v Ježiša Krista ako osobného Spasiteľa a služba širokej verejnosti tým, čím Pán Ježiš Kristus svoju Cirkev obdaroval.

Program: www.radio7.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3643

Kontakt: