Rádio Sever

Rádio Sever. Regionálne rádio, vysiela zo Žiliny. Rôzne nečakané udalosti zasahujú nielen jednotlivcov, ale aj skupiny obyvateľov obcí a miest a preto z rádioprijímača potrebujú získavať nielen hudbu a zábavu, akú väčšinou poskytujú celoplošné rádiá, ale predovšetkým podrobný informačný servis zameraný na región a život v ňom.

Program: www.radiosever.sk/s-program.html

Kontakt: