Regina Košice

Ak prehrávanie nefunguje, kliknite SEM.

Rádio Regina - štúdio Košice zabezpečuje autonómne regionálne vysielanie na východnom Slovensku a participuje na príprave spoločného vysielania Rádia Regina. Prináša informácie o dianí v regióne, aktuálnu a tematickú publicistiku a príjemnú hudbu s vysokým podielom folklóru z východného Slovenska. V prúdovom vysielaní okrem servisných informácií pravidelne ponúka interaktívny priestor pre poslucháčov v rubrikách Minúta na názor, Čo práve robíte. Každý pracovný deň vysiela besedy s hosťami na rôzne témy súvisiace s Európskou úniou, záchranným integrovaným systémom, gastronómiou, kulinárstvom a zdravým životným štýlom. Poradenstvo ponúka v Právnych radách – V spleti paragrafov a v rubrike Regina radí. Nemenej dôležitou súčasťou vysielania sú spotrebiteľské témy, šport či prezentácia osobností východného Slovenska. V rámci hudobných programov rezonujú pesničky z hudobného archívu ľudovej hudby a témy súvisiace s folklórom východného Slovenska, nechýbajú postrehy a informácie o populárnej hudbe. Veľkej obľube sa teší gratulačná relácia Hudobné pozdravy.

Program: www.rozhlas.sk/radio-regina-ke/programova-struktura

Kontakt: